Carl xi

carl xi

Sveriges konung. Under Karl XI:s regeringstid utökades kungens maktbefogenheter, och han blev en enväldig monark enligt europeisk kontinental modell. Med riksdagens och ämbetsmännens hjälp drog Karl XI in många av adelns förläningar och stärkte statens ekonomi, så att Sverige kunde bevara sin ställning som. Göran Rystad. Karl XI. En biografi. Historiska media Ca Osäker yngling eller viljestark despot. Synen på Karl XI är kluven. Men på hästryggen var han som förvandlad - fri och otvungen. Den bilden ger oss den italienske resenären Lorenzo Magalotti som träffade kungen vid ett flertal tillfällen. Den bild. Länge gick det spekulationer om att Karl XI mördats – “Gråkappan” som han kallades av folket för sin naturlighet – men dagens forskare är eniga: han dog av magcancer. Hans sista tid var fylld av plågor. Under den sista månaden av sitt liv fick kungen bara tre lugna dagar och nätter. Vintern förvärrades hans tillstånd. Till hans umgängeskrets hörde också flera kanslitjänstemän, bland dem Eldstål Paulin Olivecrantz the professional Erik Lindschöld. Mycken möda nedlades på en nyutgåva av bibeln ; den blev inte färdig under Karl XI: Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. Minnena av talets ståndsstrider var ännu levande och K kunde räkna med ett kraftigt gensvar hos de ofrälse stånden. Satt forestry 2018carl xi Lägenheter piteå XI satt länge på Sveriges tron — i hela trettiosju av de fyrtiotvå år han levde. Sveriges kungahus och regenter.

Share your thoughts

0 Replies to “Carl xi”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *